economie verbreed www.economieverbreed.nl

Over noodzaak, kennis en haalbaarheid

Noodzaak

Tientallen jaren van economische ontwikkeling laat een land zien waar de economie niet voldoende op orde komt. Ondanks alle goede inzet - elke dag weer - is er toenemende tweedeling en zijn er sociale fricties, en blijft betaald werk een hinderlijk probleem. Daarom is er alle reden om de economie op een andere manier te gaan benaderen.


Haalbaarheid

De leer van de economie is in feite een set afspraken. Mensen kunnen die set veranderen. Met EconomieVerbreed kan de economie grondig verbeterd worden. Het kan zelfs geleidelijk en budgetneutraal worden ingevoerd zodat er geen extra geld voor nodig is.


Kennis

EconomieVerbreed is eenvoudig van aard omdat het van de meest bepalende actoren uitgaat. En dat maakt duidelijk dat de huidige economie voornamelijk door ‘waarden’ en ‘krachten’ wordt bepaald. Het zijn dan ook de bepalende factoren om verder in de materie te komen. We leggen alles uit.


Effectiviteit

“EconomieVerbreed levert een veel bredere kijk op de economie op.”

Het is een nieuwe verkennende oriëntatie, uitdagend en prikkelend. Want de economie is stellig aan de eisen van deze tijd aan te passen. Het moet, het is de hoogste tijd.

Over

EconomieVerbreed is een nieuw initiatief. Het biedt gelegenheid om buiten de bestaande economische regels te denken; diepgravender om als het ware nieuwe geheimen te ontdekken. Vrij kunnen denken is bepalend.


Update

Voor af en toe een korte nieuwsflits in uw mailbox klik hier.


Contact

Email = info@economieverbreed.nl

Site = www.EconomieVerbreed.nl

De economie verbreed

Voor het genoeg voor de wereld

EconomieVerbreed gaat over een ‘ander inzicht’. Het refereert in zijn benadering direct

aan de meest essentiële zaken in de economie: noodzaak, kennis en haalbaarheid.